دکتر سعید صفائیان پور (خاقانی)
دکتر سعید صفائیان پور (خاقانی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت، دنداپزشک زیبایی، پروتز ثابت و متحرک، ترمیم دندان
اصفهان، میدان جمهوری
موتور جست‌وجوی آنلاین درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger