دکتر طب سوزنی (خیابان باغ گلدسته)
دکتر طب سوزنی (خیابان باغ گلدسته)
متخصص: طب سوزنی
زمینه‌های کاری: بادکش گرم و سرد، گواشا، درمان اختلالات خلقی، درمان و کنترل انواع دردها، حجامت
اصفهان، -
موتور جست‌وجوی آنلاین درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger