دکتر محمد امین امامی
دکتر محمد امین امامی
متخصص: داخلی؛ فوق تخصص: قلب و عروق
زمینه‌های کاری: هولتر فشار خون، اکو، هولتر ریتم قلب، آنژیوگرافی، تست ورزش
بندر عباس، خیابان اسدآبادی
دکتر فرهاد عبدالکریمی
دکتر فرهاد عبدالکریمی
متخصص: داخلی؛ فوق تخصص: قلب و عروق
بندر عباس، خیابان مرادی
دکتر نیما اکبری
دکتر نیما اکبری
متخصص: قلب و عروق
بندر عباس، خیابان اسدآبادی
دکتر حمیده پورمیرافضلی
دکتر حمیده پورمیرافضلی
متخصص: قلب و عروق
زمینه‌های کاری: هولتر فشار خون، اکوکاردیوگرافی، انژیوگرافی، آزمایش ورزش، هولتر ریتم
بندر عباس، خیابان اسدآبادی
دکتر حجت الله مهدی پور
دکتر حجت الله مهدی پور
متخصص: قلب و عروق
بندر عباس، خیابان اسدآبادی
دکتر حسین فرشیدی
دکتر حسین فرشیدی
متخصص: قلب، عروق
بندر عباس، خیابان سید جمال
حسین منتظر قائم
حسین منتظر قائم
فوق تخصص: جراحی قلب، عروق
بندر عباس، بلوار سیدجمال‌الدین
دکتر مرضیه نیک پرور
دکتر مرضیه نیک پرور
متخصص: قلب، عروق
بندر عباس، خیابان امام خمینی
موتور جست‌وجوی آنلاین درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger