گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی (امام خمینی)
گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی (امام خمینی)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: ضعف در خواندن، درمان کودکان بیش فعال و دچار نقص توجه، اختلالات حنجره و صدا، مشاوره در مشکلات کودک، مشکلات تلفظ
اصفهان، خیابان کاوه
موتور جست‌وجوی آنلاین درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger