دکتر سعید صفائیان پور (دروازه شیراز)
دکتر سعید صفائیان پور (دروازه شیراز)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت، دنداپزشک زیبایی، پروتز ثابت و متحرک، ترمیم دندان
اصفهان، میدان جمهوری
دکتر احسان قاسمی (دروازه شیراز)
دکتر احسان قاسمی (دروازه شیراز)
متخصص: پروتزهای دندانی و ایمپلنت
زمینه‌های کاری: ایمپلنت (کاشت دندان )و بازسازی کامل دندانها، انواع روکش، طراحی لبخند، دندانهای مصنوعی متکی بر ایمپلنت، لامینیت
اصفهان، چهار راه پلیس
موتور جست‌وجوی آنلاین درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger