دکتر آزاده نوری (دروازه تهران)
دکتر آزاده نوری (دروازه تهران)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت و متحرک، ارتودنسی، دندانپزشک زیبایی‌، جراحی دندان، ترمیم دندان
اصفهان، دروازه تهران
دکتر سعید صفائیان پور (دروازه تهران)
دکتر سعید صفائیان پور (دروازه تهران)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، پروتز ثابت و متحرک، درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت، دنداپزشک زیبایی
اصفهان، میدان جمهوری
موتور جست‌وجوی آنلاین درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger