دکتر سعید صفائیان پور (حکیم نظامی)
دکتر سعید صفائیان پور (حکیم نظامی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، پروتز ثابت و متحرک، درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت، دنداپزشک زیبایی
اصفهان، میدان جمهوری
موتور جست‌وجوی آنلاین درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger