گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت (شمس آبادی)
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت (شمس آبادی)
شعبه دو
زمینه‌های کاری: ضعف در خواندن، عکس برداری از حنجره، استروبوسکوپی حنجره، تست هوش، تاخیر در شروع گفتار
اصفهان، خیابان شمس آبادی
گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی
گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: نوروفیدبک، مشکلات تلفظ، درمان اختلالات گفتار مربوط به کودکان، ضعف در ریاضی، استروبوسکوپی حنجره
اصفهان، خیابان کاوه
موتور جست‌وجوی آنلاین درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger