دکتر حمید عباسی
کالای دندانپزشکی
دکتر حمید عباسی
آشنایی: کالای دندانپزشکی
خدمات:
نشانی: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان17شهریورجدیدجنب ساختمان کلینیک شفا
شماره تماس پذیرش: 04135543032
لینک‌ها:
اشتراک‌گذاری نمایه
ساعت کاری دکتر حمید عباسی
« هفته گذشته
هفته آینده »
درخواست نوبت دیدار
نوشتن تجربه شما
فرستادن پیام
خواهش می‌شود پیش از مراجعه حضوری با تلفن گفته‌شده، هماهنگی کنید.
به منظور آگاه شدن از رزومه، هزینه ویزیت، ساعت کاری، نوبت گرفتن از دکتر حمید عباسی با تلفن‌های گفته‌شده، تماس بگیرید.
شما در این پیج، توانایی آشنایی با کانال تلگرام، روزهای حضور دکتر، آدرس مطب، اینستاگرام، رزومه و بیوگرافی پزشک، نوبت‌گیری اینترنتی، شماره مطب و دیگر کانال‌های ارتباط با دکتر حمید عباسی را خواهید داشت.
مطب‌ها و مرکزهای خوب
مطب‌ها و مرکزهای پیشنهادی
دکتر ویدا عمید دکتر فریبا بوستانی دکتر محمد فیضی دکتر مهرداد امیرخسرو دکتر مینا حامیان دکتر دندانپزشکی دکتریدالله غفاری
دامنه‌های دیگر دکتر حمید عباسی
دکتر حمید عباسی در دیجی دکتر دکتر حمید عباسی در پجشگی دکتر حمید عباسی در دیجی پزشک
موتور جست‌وجوی آنلاین درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger